Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie

Telefony Alarmowe!

AWARIE WODOCIĄGÓW: 600 347 048

AWARIE KANALIZACJI: 602 522 791

DYREKTOR ZGK (po południu): 662 287 641